Kvinder i Bestyrelsen

Danske aktieselskaber bliver hele tiden udfordret på at sikre dygtige kvinder til bestyrelsen.

Virksomheden Qboard er oprettet for at bistå virksomhedens bestyrelsesformand med at finde velkvalificerede kandidater såvel herhjemme som udefra.

Vi har en særlig kontakt i Norge til dygtige kvinder, som allerede virker i de norske selskabsbestyrelser.

Verdenskort

Folketinget vedtog den 14. december 2012 lovforslaget om flere kvinder i bestyrelsen.